Tiplijn: 06-19541384

Hulpdiensten nemen maatregelen tijdens afsluiting N3

0

DORDRECHT – De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en de brandweer Dordrecht richten tijdelijk een extra uitrukpost in Dordrecht in. Deze post is volgens de veiligheidsregio nodig omdat er, vanwege de afsluiting van de Wantijbrug/N3, op belangrijke wegen in en om Dordrecht extra verkeersdrukte wordt verwacht. De brandweer beschikt, zolang de Wantijbrug/N3 dicht is, in totaal tijdelijk over drie en de ambulancedienst over twee uitrukposten in Dordrecht.

De tijdelijke uitrukpost komt op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Laan der Verenigde Naties. Deze plek ligt vlakbij de op- en afrit van de A16. Een extra maatregel die de brandweer in die periode neemt, is dat ze in de gemeenten Papendrecht en Dordrecht bij een gebouwbrand steeds vanuit twee posten aanrijden, zodat de kans groter is dat een blusvoertuig snel op de incidentlocatie kan komen.

De eerder genoemde maatregelen gelden alleen tijdens spitsuren; van 05.30 tot 09.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. Buiten de spitstijden werken de hulpdiensten vanuit de gebruikelijke posten. Hulpdiensten mogen, in tegenstelling tot het overige verkeer, tijdens de werkzaamheden wel van de Wantijbrug gebruik maken. De brug is vanaf 19 januari 2020 19.00 uur tot 3 april 2020 05.00 uur afgesloten.

Dit kan u ook interesseren

Deel dit bericht:

Reageer