Tiplijn: 06-19541384

Disclaimer

De website www.ZHZActueel.nl staat volledig los van alle hulpdiensten en is dan ook geen eigendom van politie, brandweer of ambulancediensten. De makers van www.ZHZActueel.nl hebben geen enkele overeenkomst met brandweer, politie of ambulance en zijn ook niet werkzaam voor één van de genoemde diensten.

De website www.ZHZActueel.nl wordt met uiterste zorg samengesteld, maar de juistheid van informatie kan niet worden gegarandeerd. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden veranderd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie kan niet garanderen dat de website foutloos / naar behoren werkt. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de fouten van deze website en de daarop / daardoor verstrekte informatie alsmede technische storingen.

Het is niet toegestaan informatie over te nemen. Het beeldmateriaal op www.ZHZActueel.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van www.ZHZActueel.nl. Op alle fotos en tekst van www.ZHZActueel.nl berust copyright. De foto’s zijn gemaakt door fotografen van www.ZHZActueel.nl, tenzij anders aangegeven. Wanneer u een foto wilt gaan gebruiken dient u voorafgaand toestemming te vragen via [email protected].

Mocht u van mening zijn dat, op welk moment dan ook, de privacy van slachtoffers of verdachten geschonden wordt, neem dan contact met ons op via [email protected].

De tarieven voor het gebruik van onze tekst en beelden in een nieuwsbericht of op social media zijn:

  • Tekst: €90,-
  • Foto: €400,-
  • Video: €950,-

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en gelden, tenzij anders overeengekomen. Enigerlei publicatie van ons auteursrechtelijk beschermde materiaal zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt beschouwd als aankoop. Voor gebruik in reclame-uitingen en andere uitgaven zijn hogere tarieven van toepassing.

ZHZActueel.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60772905.

Voor vragen / opmerkingen, in welke vorm dan ook, verzoeken wij u contact op te nemen via [email protected].

Onherkenbaar maken kentekens / gezichten
Onze nieuwberichten proberen wij uiteraard met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Echter zijn wij van mening dat het onherkenbaar maken van kentekens van voertuigen betrokken bij bijvoorbeeld een aanrijding, averechts kan werken. Om die reden maken wij kentekens van voertuigen niet onherkenbaar. Incidenteel krijgen wij als redactie foto’s toegestuurd waarbij de kentekens reeds onherkenbaar gemaakt zijn, zodat het incidenteel toch kan gebeuren dat er voertuigen met onherkenbare kentekens op onze website staan.

Gezichten van slachtoffers maken wij uiteraard wel onherkenbaar. Gezichten van omstanders/ hulpverleners maken wij echter niet onherkenbaar, tenzij dit op expliciet verzoek is van de persoon zelf. Staat u zelf op een foto op onze website en wilt u dit liever niet? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via de e-mail: [email protected] of per telefoon; 06-19541384.

Reageren
De redactie van ZHZActueel.nl geeft u de mogelijkheid te reageren op nieuwsartikelen. Daar zijn regels aan verbonden. Zo is het niet toegestaan om te discrimineren, te schelden, te vloeken, dan wel te lasteren of op te roepen tot haat/geweld. Ook vermoeiende discussies of iets wel of geen nieuws is, worden niet gewaardeerd. Verbetertips zijn uiteraard via email van harte welkom. Tot slot doet de redactie een beroep op uw fatsoen: ga respectvol met elkaar om. Daag mensen gerust uit, maar houdt het sportief en speel het niet op de man.

De gegevens die u op deze site achterlaat, kunnen altijd, zonder toestemming worden gebruikt. Uitzondering hierop is uw e-mailadres. Dit adres zal te allen tijde tussen de eigenaar van de site en u blijven.