Tiplijn: 06-19541384

Brandweer ZHZ halveert onnodige brandmeldingen

0

REGIO – Begin 2013 is de Brandweer in Zuid-Holland Zuid de strijd aangegaan met nodeloze automatische brandmeldingen. “950 keer voor niets uitrukken, dat is te veel”, zegt Marco Troost, Bureauhoofd Toezicht & Brandveilig Leven. “Bij een nodeloze melding worden onze vrijwilligers onnodig van hun hoofdwerk afgehaald, veroorzaken we verkeersrisico’s en maken wij kosten.” De brandweer wil alleen echte brandmeldingen ontvangen en heeft daarom een unieke aanpak bedacht en is deze met succes aan het uitvoeren.

Automatisch melding maken van een brand gaat via het Openbaar Meld Systeem. Dit systeem is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de tijd tussen het ontstaan van een brand en de aanwezigheid van de brandweer, wordt geminimaliseerd. In onze regio maken 525 bedrijven en instelling hiervan gebruik. “Gebouwen bellen zelf” met de 112 alarmcentrale. Dat moet niet tot gevolg hebben dat de brandweer voor de deur staat door stoomvorming door te lang douchen.

Resultaten liegen er niet om
Brandweer Zuid-Holland Zuid is gestart met het project TOOM; het Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen. De brandweer organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten, onderhield contacten met gebruikers van het Openbaar Meld Systeem (OMS) en handhaafde waar nodig was om brandmeldingen terug te dringen. Alle werkzaamheden hadden één doel: de gebruikers van het OMS systeem bewust maken van hun taken en verantwoordelijkheden en het voorkomen van nodeloze brandmeldingen, vertelt Marco Troost. “Uit de resultaten blijkt dat de aanpak werkt. In de eerste vijf maanden van 2012 waren er nog 950 nodeloze brandmeldingen. In dezelfde periode in 2013 is dit aantal teruggebracht naar 650 en in 2014 zijn er nog maar 390 nodeloze brandmeldingen.”

Unieke en vooroplopende manier van werken
De aanpak van brandweer Zuid-Holland Zuid is anders dan de aanpak van andere regio’s in het land, aldus Marco Troost, die deelneemt in het landelijke platform om nodeloze brandmeldingen terug te dringen. “Andere regio’s brengen meldingen terug door verificatie. Dit houdt onder andere in dat de meldkamer een melding binnen krijgt en kijkt of er echt iets aan de hand is. Wanneer het om een nodeloze brandmelding gaat, dan trekt de meldkamer deze melding in. De brandweer rukt dan niet uit. Hiermee wordt de nodeloze brandmelding tijdelijk opgelost, terwijl een week erna weer dezelfde nodeloze brandmelding binnen kan komen, omdat bijvoorbeeld een brandmelder niet op de juiste plek hangt”.

Aanleiding terugdringen nodeloze brandmeldingen
De brandweer wil alleen echte brandmeldingen ontvangen via het Openbaar Meld Systeem. Op het moment van een brandmelding neemt het risico in het verkeer toe. Daarbij komt dat de gealarmeerde ploeg brandweermensen en het bijbehorende materiaal ook niet meer ingezet kan worden voor noodzakelijke hulpverlening op andere locaties. Ver-der heeft een melding altijd financiële gevolgen en een flinke impact op de bedrijfsvoering. Tot slot bestaat de brandweer Zuid-Holland Zuid voor het grootste gedeelte uit vrij-willigers. Dit zijn betrokken inwoners, die naast hun baan, zich 24 uur per dag en 7 da-gen per week inzetten voor de veiligheid in hun gemeente. Wij willen hun werkgevers niet onnodig belasten met afwezigheid van hun personeel, zeker niet voor onechte brandmeldingen.

Oplossingsgericht, vooruitstrevende en unieke aanpak
De brandweer gaat samen met het bedrijf of instelling aan de slag met de nodeloze brandmeldingen. Er werden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven om de gebruikers bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. Ook reikt de brandweer maatregelen aan om de nodeloze brandmeldingen te voorkomen. De brandweer gaf ook advies aan bedrijven en instellingen. Ook werden de gebruikers opgebeld bij een nodeloze brandmelding om te vragen wat er aan de hand was en aan te geven wat anders zou kunnen.

Dit kan u ook interesseren

Deel dit bericht:

Reageer